Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas
plānošanas lēmumu pieņemšanas
atbalsta sistēma


topPhoto

Par projektu

Publicēts: 31.01.2011

2010.gada 28.oktobrī tika parakstīta vienošanās Nr. 2010/0208/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/146 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības universitāti par projekta "Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" ieviešanu.

Projekta mērķis ir meža resursu apsaimniekošanas un izmantošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeļa un datu apstrādes programmas prototipa izstrāde.

Projekts un pētijums atbilst mežzinātņu un informācijas tehnoloģiju zinātņu nozarēm. Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo:

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  1. Pētnieciskais darbs: 1.1. rūpnieciskais pētijuma izpetes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes datu apstrādes programmas prototipu izstrādei; 1.2. eksperimentāla izstrāde: mežsaimniecības riska vadības metožu izpēte un prototipu izstrāde;
  2. meža resursu uzskaites metožu izpēte un prototipu izstrāde; meža apsaimniekošanas plānošanas eksperimentālo modeļu izstrāde, izpēte un novērtēšana;
  3. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana; petniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta īstenošanas vieta -Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 38 mēneši. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 409 800 lati.